Bộ khoa học và công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ

Bộ khoa học và công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ

Trong quý 1/2016, Bộ KHCN đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; ban hành Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật soạn thảo trong kế hoạch năm 2016; thực hiện và hoàn thành việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 cho các đơn vị thuộc Bộ KHCN; hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; phê duyệt Khung các chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn của Lãnh đạo Chính phủ dự Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh hạt nhân lần thứ IV tại Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, Bộ KHCN đã tổ chức nhiều sự kiện, hội nghị, hội thảo quan trọng như: Trao Giải thưởng báo chí về KHCN năm 2015; Bộ KHCN và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ký kết Chương trình hợp tác khung giai đoạn 2016 – 2020; Lễ trao giải thưởng Chất lượng quốc gia; Hợp tác với Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ; “Kết nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam – 2016”; Tổng kết Chương trình KHCN trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” (mã số KC.10/11-15) và một số Chương trình KHCN trọng điểm khác; Tọa đàm “Cộng đồng doanh nhân trí thức người Việt – một nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước”; Lễ Công bố chương trình “Tháng hưởng ứng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới vì mục tiêu hội nhập”…

Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Bộ KHCN đang gấp rút chuẩn bị triển khai tổ chức nhiều hoạt động trong quý 2, đặc biệt là chuỗi sự kiện chào mừng Ngày KHCN Việt Nam 18/5 như: Trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu; Hội thảo quốc tế chuyên đề trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế công nghệ thân thiện môi trường Việt Nam 2016; “Ngày KHCN và Đổi mới sáng tạo ASEAN-EU (STI Days) 2016”; Hội nghị phổ biến nội dung của pháp luật về KHCN; Hội thảo khoa học “Triển khai công tác thông tin, thống kê KHCN tại các Bộ, ngành”; Tổng kết Chương trình phối hợp hành động về phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (chương trình 168) giai đoạn 2; Hội thảo “Nghiên cứu phương pháp, quy trình xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ ở Việt Nam”; Chợ Công nghệ và Thiết bị chuyên ngành…

Năm 2016 có ý nghĩa quan trọng, là năm mở đầu của kế hoạch 5 năm (2016-2020) với nhiều nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành và trình Chính phủ để trình Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Bộ KHCN thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành khẩn trương nghiên cứu, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các Hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương (TPP, FTA…) với các nước trong khu vực và trên thế giới; triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN chủ yếu giai đoạn 2016-2020; tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2011-2020; tổng kết các Chương trình KHCN trọng điểm cấp nhà nước thực hiện trong giai đoạn 2011-2015.

Trong bối cảnh đó, Bộ KHCN xác định năm 2016 sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động KHCN. Trong đó, tập trung thúc đẩy việc chuyển đổi tổ chức KHCN sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát triển doanh nghiệp KHCN, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường KHCN, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp nhằm thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa KHCN bám sát và phục vụ trực tiếp cho các ngành, các lĩnh vực trọng điểm của đất nước…

(Theo: Báo Công thương)