Hội nghị nhóm đặc trách ASEAN về CODEX

Hội nghị nhóm đặc trách ASEAN về CODEX

Đây là Hội nghị thường niên của 10 nước ASEAN về các vấn đề tiêu chuẩn Codex trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và thương mại quốc tế đối với nông sản thực phẩm. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích cập nhật và chuẩn bị cho Hội nghị Đại hội đồng Codex quốc tế lần thứ 39 (CAC39) sắp diễn ra tại Rome, Italy từ 27/6-1/7.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Thanh Long – Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết là thành viên của Cộng đồng ASEAN, Chính phủ Việt Nam hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hài hòa với quốc tế và đánh giá rất cao các công việc và hoạt động của Codex quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo công bằng thương mại về thực phẩm. Việt Nam cam kết nỗ lực thực hiện các quy định về hài hòa hóa; thực hiện các quy định về SPS/TBT và sắp tới là TPP. Các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn sản phẩm, các hướng dẫn và quy phạm thực hành của Codex luôn là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng cho các cơ quan quản lý của Việt Nam trong quá trình xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy của mình. Theo khảo sát gần đây nhất, khoảng hơn 65% các tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm của Việt Nam đã hài hòa với tiêu chuẩn Codex và ASEAN. Với nhận thức sâu sắc trên, Việt Nam vinh dự là nước chủ nhà trong phiên họp lần thứ 16 Nhóm đặc trách ASEAN về Codex.

Tại Hội nghị Nhóm đặc trách ASEAN về CODEX lần thứ XVI tại Hà Nội lần này, các thành viên Cộng đồng ASEAN sẽ thảo luận các hoạt động có liên quan đến tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong nội bộ ASEAN có liên quan đến Codex, cập nhật các dự thảo tiêu chuẩn Codex do các Ban kỹ thuật Codex quốc chuẩn bị đưa ra thảo luận và thông qua tại CAC39. Đặc biệt, các thành viên ASEAN sẽ xem xét, thảo luận để xây dựng lập trường chung của ASEAN đối với hơn 40 tiêu chuẩn Codex quốc tế đang được chuẩn bị thông qua tại CAC39.

Hội nghị Nhóm đặc trách ASEAN về CODEX lần thứ XVI tại Hà Nội sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 2/6/2016.

VFA