Hội nghị tập huấn tăng cường triển khai cam kết TBT trong WTO và các cam kết quốc tế khác

Hội nghị tập huấn tăng cường triển khai cam kết TBT trong WTO và các cam kết quốc tế khác

Ngày làm việc đầu tiên Hội nghị đã nghe các báo cáo: Kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của ngành Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng từ khi Việt Nam gia nhập WTO; kinh nghiệm hoạt động TBT của quốc tế; phương án kiện toàn Mạng lưới TBT Việt Nam. Trong phần thảo luận và góp ý, một số Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Chi cục TCĐLCL trao đổi trực tiếp về những khó khăn trong hoạt động tại địa phương; nêu những kiến nghị, đề xuất cơ quan ở trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) sớm có định hướng hoạt động TBT sau khi Đề án TBT kết thúc vào năm 2015, cần xác định hoạt động TBT là nhiệm vụ thường xuyên, không triển khai theo hình thức ngắn hạn của các Đề án hay Dự án, xem xét việc cần duy trì hoạt động của Mạng lưới TBT tại tất cả các địa phương, đồng thời xác định việc đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp là vấn đề trọng tâm trong thời gian tới.

Những ngày làm việc tiếp theo Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ TBT, phổ biến các thông tin được cập nhật từ Ủy ban TBT, tình hình thực hiện nghĩa vụ về TBT của Việt Nam, các thông tin về TBT trong CSDL của một số nước thành viên WTO và thực hành bằng tiếng Anh các vấn đề TBT cho các cán bộ Mạng lưới TBT.

Kết thúc khóa tập huấn Bà Lê Bích Ngọc, Phó Giám đốc phụ trách – Văn phòng TBT Việt Nam đánh giá cao tinh thần học tập và kết quả đạt được của khóa tập huấn. Thông qua khóa tập huấn này các cán bộ tiếp nhận thêm nhiều thông tin nghiệp vụ ở trong nước và quốc tế, củng cố kỹ năng tiếng Anh, có cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ trực tiếp các kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng nói chung và TBT nói riêng giữa các Điểm TBT nhằm cải tiến hoạt động cung cấp thông tin, hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa.

TBTVN