Tag Archives: bảo vệ môi trường

Hội nghị– hướng tới tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường

Hội nghị– hướng tới tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường Hội nghị– hướng tới tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường

Ngày 23/6 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Trần Việt Thanh đã có buổi tiếp Đoàn đánh giá Dự án cuối kỳ do Ngài Takafumi Ueda, cố vấn cao cấp của JICA dẫn đầu nhằm trao đổi về Dự án “Tăng cường hệ thống và hoạt động tiêu chuẩn ...