Tag Archives: CODEX

Hội nghị nhóm đặc trách ASEAN về CODEX

Hội nghị nhóm đặc trách ASEAN về CODEX Hội nghị nhóm đặc trách ASEAN về CODEX

Đây là Hội nghị thường niên của 10 nước ASEAN về các vấn đề tiêu chuẩn Codex trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và thương mại quốc tế đối với nông sản thực phẩm. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích cập nhật và chuẩn bị cho Hội nghị Đại hội đồng Codex ...

Bế mạc hội nghị Đại hội đồng codex quốc tế

Bế mạc hội nghị Đại hội đồng codex quốc tế Bế mạc hội nghị Đại hội đồng codex quốc tế

Sau 5 ngày làm việc từ 27/6-2/7, Hội nghị Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex quốc tế lần thứ 39 (CAC39) tổ chức tại trụ sở FAO, Rome, Italy đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tham dự Hội nghị CAC39 có 500 đại biểu đại diện cho 123 quốc gia và 1 tổ chức ...