Tag Archives: công nghệ tổ chức

Bộ khoa học và công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ

Bộ khoa học và công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ Bộ khoa học và công nghệ tổ chức họp báo thường kỳ

Trong quý 1/2016, Bộ KHCN đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; ban hành ...