Tag Archives: đại hội đồng codex quốc tế

Bế mạc hội nghị Đại hội đồng codex quốc tế

Bế mạc hội nghị Đại hội đồng codex quốc tế Bế mạc hội nghị Đại hội đồng codex quốc tế

Sau 5 ngày làm việc từ 27/6-2/7, Hội nghị Uỷ ban tiêu chuẩn thực phẩm Codex quốc tế lần thứ 39 (CAC39) tổ chức tại trụ sở FAO, Rome, Italy đã kết thúc thành công tốt đẹp. Tham dự Hội nghị CAC39 có 500 đại biểu đại diện cho 123 quốc gia và 1 tổ chức ...