Tag Archives: hội nghị lần thứ 16

Hội nghị nhóm đặc trách ASEAN về CODEX

Hội nghị nhóm đặc trách ASEAN về CODEX Hội nghị nhóm đặc trách ASEAN về CODEX

Đây là Hội nghị thường niên của 10 nước ASEAN về các vấn đề tiêu chuẩn Codex trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và thương mại quốc tế đối với nông sản thực phẩm. Hội nghị được tổ chức nhằm mục đích cập nhật và chuẩn bị cho Hội nghị Đại hội đồng Codex ...