Tag Archives: nâng cao hiệu quả

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công nhận ở Việt Nam

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công nhận ở Việt Nam Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công nhận ở Việt Nam

Ngày nay, với sự phát triển của thương mại quốc tế, sự gia tăng trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa các quốc gia, các vùng lãnh thổ đã làm cho hoạt động công nhận đối với các phòng thí nghiệm, các tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định trên phạm vi toàn cầu ...