Tag Archives: phát triển ngành y

Hội nghị kế hoạch hành động và phát triển ngành y

Hội nghị kế hoạch hành động và phát triển ngành y Hội nghị kế hoạch hành động và phát triển ngành y

Ngày 20/5, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020, giai đoạn 2011 - 2015, nhiệm vụ ...