Tag Archives: sinh hoạt câu lạc bộ

Dịch vụ cho thuê hội trường tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ

Dịch vụ cho thuê hội trường tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Dịch vụ cho thuê hội trường tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ

Sự thành lập ngày càng nhiều câu lạc bộ trên địa bàn TPHCM, nhất là tại các trường đại học đã dẫn đến nhu cầu tìm kiếm địa điểm để tổ chức các hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ. Nhận thấy nhu cầu này, chúng tôi đã cho ra đời dịch vụ cho thuê ...