Tag Archives: thủy hải sản

Hội thảo nâng cao chất lượng thủy sản để hội nhập

Hội thảo nâng cao chất lượng thủy sản để hội nhập Hội thảo nâng cao chất lượng thủy sản để hội nhập

Ngày 27/5/2016, tại Hà Nội , Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của Châu Âu (EU-MUTRAP) phối hợp với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và dịch vụ thủy sản Việt Nam (FITES) thuộc Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS) tổ chức hội thảo “Quy định quốc tế và Việt ...