Tag Archives: tổ chức team building

Cho thuê hội trường tổ chức team building trong nhà

Cho thuê hội trường tổ chức team building trong nhà Cho thuê hội trường tổ chức team building trong nhà

Khi thuê phòng hội trường của chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ các dịch vụ tối ưu sau : - Phòng có sân khấu rộng - Có máy chiếu. - Âm thanh chuyên nghiệp - Đầy đủ bàn ghế, khăn phủ bàn, lọ hoa, hoa tươi - Bút viết, phấn bảng - Nhân viên phục vụ - Hỗ trợ setup Dịch vụ ...